Eräopaskoulutusta Karkussa

Eräkarkku järjestää Luontoalan ammattitutkintoon (erä- ja luonto-opas) valmistavaa koulutusta. Opiskelu on joustavaa ja toteutetaan joko kokopäiväisesti tai työn ohessa.  Koulutusta järjestetään kurssimuotoisesti, pääosin arkisin 9-16. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma opiskelun aikataulusta, sisällöstä ja tutkinnon suoritttamisesta.

Kokopäiväisesti opiskellen tutkinto on mahdollista suorittaa vuodessa. 

Työn ohessa opiskellen koulutus voidaan jakaa useammalle vuodelle yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Tutkinto suoritetaan 1,5-3 vuodessa.

Opiskelijalla on mahdollisuus tulla suorittamaan suoraan tutkintoa, jos hänellä on jo tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen. 

Luontoalan ammattitutkinnon suorittaminen vaatii aiempaa luontoalan osaamista, harrastuneisuutta, kokemusta tai luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa.

Asiakkaiden kanssa luonnossa turvallisesti toimiminen vaatii hyvää kuntoa ja yrittäjämäistä työotetta.

Tutkinnon suorittamiseen liittyy asiakirjahallintaa, joten omaa tietokonetta tarvitaan ja vähintään word-tiedostojen tuottaminen täytyy onnistua.

Alaikärajasuositus koulutukseen on 20 vuotta. 

 

Tietoa aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta

 Voit hakea aikuiskoulutustukea Luontoalan ammattitutkinnon suorittamiseen, jos

  • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta
  • olet ollut vähintään vuoden nykyisessä päätoimisessa työsuhteessasi tai yrittäjänä
  • jäät koko- tai osa-aikaiselle opintovapaalle tai yritystoimintasi tulot vähenevät vähintään kolmanneksen tukiaikana ennen opiskelun alkua valmistuneeseen verotukseen verrattuna
  • kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
  • et saa toista tukea tai avustusta, joka estää aikuiskoulutustuen saamisen. 

Aikuiskoulutustukea voi saada vuoden 2025 loppuun asti, jos muut aikuiskoulutustukeen liittyvät ehdot täyttyvät ja:
- sinulle on myönnetty opintovapaajakso, joka alkaa viimeistään 31.7. (jaksoja voi hakea myöhemmin lisää tai kerralla koko 15 kk)
- varsinaiset opiskelusi alkavat viimeistään 31.7.
- hakemuksesi tukioikeudesta on vireillä Työllisyysrahastossa viimeistään 31.7.

Ammattitutkintostipendin voit saada, jos valmistut viimeistään 31.7.2024. Stipendiä tulee hakea vuoden sisällä ja sen suuruus on 414 €.

Lue lisää: https://www.aikuiskoulutustuki.fi/ajankohtaista-aikuiskoulutustuesta/