Eräopaskoulutusta Karkussa

Eräkarkku järjestää Luontoalan ammattitutkintoon (erä- ja luonto-opas) valmistavaa koulutusta. Opiskelu on joustavaa ja toteutetaan joko kokopäiväisesti tai työn ohessa.  Koulutusta järjestetään kurssimuotoisesti, pääosin arkisin 9-16. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma opiskelun aikataulusta, sisällöstä ja tutkinnon suoritttamisesta.

Kokopäiväisesti opiskellen tutkinto on mahdollista suorittaa vuodessa. 

Työn ohessa opiskellen koulutus voidaan jakaa useammalle vuodelle yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Tutkinto suoritetaan 1,5-3 vuodessa.

Opiskelijalla on mahdollisuus tulla suorittamaan suoraan tutkintoa, jos hänellä on jo tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen. 

Luontoalan ammattitutkinnon suorittaminen vaatii aiempaa luontoalan osaamista, harrastuneisuutta, kokemusta tai luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa.

Asiakkaiden kanssa luonnossa turvallisesti toimiminen vaatii hyvää kuntoa ja yrittäjämäistä työotetta.

Tutkinnon suorittamiseen liittyy asiakirjahallintaa, joten omaa tietokonetta tarvitaan ja vähintään word-tiedostojen tuottaminen täytyy onnistua.

Alaikärajasuositus koulutukseen on 20 vuotta.