Luontoalan ammattitutkinto 1.8.2018 alkaen

Luontoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto sisältää kolme osaamisalaa, jotka ovat:
  • Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala, erä- ja luonto-opas
  • Luonnontuotealan osaamisala, luonnontuotejalostaja. Jos opiskelija valitsee Luonnontuoteneuvojana toimimisen tutkinnon osan, tutkintonimike on luonnontuoteneuvoja.
  • Riistatalouden osaamisala, riistanhoitaja
  • Luontoalan ammattitutkinnon kaikille pakollinen tutkinnon osa on Luonnon tuotteistaminen (20 osaamispistettä).

    Karkussa suoritettavan erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on Erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osaamispistettä). Lisäksi tulee suorittaa valinnaisia tutkinnon osia 90 osaamispisteen laajuisesti, joista valinnaisten tutkinnon osien ryhmästä 1 vähintään yksi tutkinnon osa.

    Alla olevasta linkistä pääset suoraan eperusteissa löytyviin tutkinnon perusteisiin.

    Luontoalan ammattitutkinnon perusteet