Eräoppaaksi työn ohessa

Koulutus mahdollistaa erä- ja luonto-oppaaksi opiskelun ja Luontoalan ammattitutkinnon suorittamisen (osaamisala erä- ja luonto-opastus) työn ohessa.

Koulutuksen aikataulu ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ( HOKS) rakennetaan kunkin opiskelijan tarpeiden mukaiseksi. Opiskeluohjelman voi jakaa useammalle vuodelle. Opiskelijoilta edellytetään mahdollisuutta käyttää internet-yhteyttä ja sähköpostia.

Opistolla käytävät lyhytkurssit (päiväopetusta) ovat yleensä 10 vuorokauden mittaisia intensiivijaksoja, jotka sisältävät 2 tai 3 lyhytkurssia eri aihealueilta. Koko 10 vrk:n jaksoa ei tarvitse ottaa kerralla vaan lähiopetukseen voi tulla vaikka vain yhdelle kurssille kerrallaan.

Teoriaopintojen lisäksi koulutusohjelmaan sisältyy teoriatietojen soveltamista käytäntöön useilla retkillä eri vuodenaikoina. 

Valinnaisessa työharjoittelussa huomioidaan opiskelijan mahdollinen aikaisempi työkokemus. Työssäoppimispaikat valitaan kunkin tarpeiden mukaisesti.

Eräoppaaksi työn ohessa -koulutus soveltuu hyvin jo luontomatkailun parissa toimiville osaajille, mutta se ei ole edellytys koulutukseen  osallistumiseen, kiinnostus luontomatkailuun riittää. Koulutuksen kokonaispituus on 38-44 opintoviikkoa riippuen työssäoppimisjaksojen tarpeesta.

Koulutuksen hinta on 384 € lukuvuosimaksuna sekä 25 €/vrk lähijaksopäiviltä ja retkiltä. Opistopäivähinta sisältää majoituksen ja ruokailut. Erämatkailulinjalle valittu opiskelija saa hyväksymiskirjeen mukana maksulomakkeen 50 euron varausmaksun maksamista varten. Maksamalla varausmaksun opiskelija vahvistaa ottavansa opiskelupaikan vastaan. Varausmaksu hyvitetään kurssimaksusta. Mikäli opiskelija peruu opiskelupaikkansa, varausmaksua ei hyvitetä.  

Vuoden 2021 ohjelma on on sama kuin kokopäiväopiskelijoilla. Työn ohessa opiskelija suorittaa tarvitsemansa lähijaksot 2-3 vuodelle jaettuna.